Voornemende Ouers

Vlammie Waardes

Pre-Primêr

Spogblad

Nuus

Kalender

Akademie

Kultuur

Sport

Music by Mixaund


Welkom by President Brand Primêr!

BESTE OUER EN LEERDER

Baie welkom by President Brand Primêre Skool! Ons glo dat elke ouer en leerder ‘n fenomenale paar jare saam met President Brand sal beleef. President Brand Primêre Skool is en was nog altyd alombekend vir:

  • Hoë akademiese standaarde.
  • Uitstekende sport- en kultuurprestasies.
  • Ryke tradisies.
  • Goeie waardes.
  • Uiters bekwame onderwysers/esse.
  • Ouerbetrokkenheid.
  • Gelukkige leerders waar elkeen erkenning kry.

Ons doelwitte is dus om voort te bou op bogenoemde aspekte om sodoende bekend te wees vir uitnemendheid op elke gebied. By President Brand Primêr fokus ons nie net op akademie, sport, kultuur en sosiale vaardighede nie, maar dit is vir ons van kardinale belang dat elke leerder toegerus word met ‘n goeie waardesisteem vir die toekoms. Gemeenskaps- en ouerbetrokkenheid is vir ons ook baie belangrik ten einde suksesvol en effektief as skool te kan funksioneer. Alhoewel ons ‘n ryke Geskiedenis met trotse tradisies het, plaas ons ook ‘n hoë prioriteit op die nuutste en modernste tegnologie. Met bekwame en gekwalifiseerde personeel wat nie skroom om die ekstra myl te loop nie, is kwaliteit onderrig en leer, asook gelukkige leerders uitstaande kenmerke waarop ons baie trots is. Wees verseker dat ons as Personeel altyd daarna streef om in die beste belang van elke kind op te tree.

Mnr. Louis Smith
Skoolhoof

© Copyright President Brand Primêr 2020 – All rights reserved

Site designed by Creative Coffee Bean