Hulpsentrum

remidieerende onderrig (RO)

Remediërende onderrig is ‘n gespesialiseerde opvoedkundige diens wat gratis gelewer word aan spesifieke leergeremde leerders wat leerprobleme ondervind en agterstande ontwikkel in die drie basiese leervaardighede, naamlik lees, spel en reken (Wiskunde).

Die doel van  R.O. is om die leerders se leervaardighede so te ontwikkel dat onderprestasie teengewerk word.

Stappe wanneer ‘n leerder moet inskakel by RO

  1. Indien ‘n klasonderwyser ‘n mooontlike RO leerder identifiseer, moet die nodige vorms ingevul word deur die klasonderwyser.
  2. Ouers se toestemming moer verky word. (Ouerafspraak & Toestemmingsbrief)
  3. RO leerkrag “toets”die leerder. (VASTUK-speltoets; VASSI Wiskunde toets en Gegradeerde Woordleestoets.
  4. Aansoek gaan na Kinderleidingskliniek (4 dokumente per leerder)
  5. Inskakelingsbrief en Inligtingsbrief word deur ouers onderteken.

Gemiddelde leerders is NIE RO leerders NIE.
Klasonderwysers bied hulp aan.
RO IS NIE EKSTRA KLASSE NIE!!

Me. De Winnaar gee vir Grade 1 – 5 RO klas.  Daar is tans 70  leerders ingeskakel vir R.O. Elke leerder ontvang slegs een tot drie RO sessies per week.

Me. Erica de Winnaar