Inligting

skooltye

Graad 1 – 3 Maandae – Vrydae 07:30 – 13:15
Graad 4 – 7 Maandae – Vrydae 07:30 – 13:30

elektroniese hektye

Soggens 06:00 – 07:30
Middae 13:30 – 17:45

gebruik van hekke

Die volgende toegangshekke sal in die oggend voor skool oopgesluit word:
Hekke 5, 11 en Motortoegangshek

  • Hek 5 (klein hekkie by die Grondslagfase se parkeerterrein)
  • Hek 11 (klein hekkie by die fietshokkies)
  • Motortoegangshek langs hek 11 (slegs vir personeel se gebruik)

Gedurende skoolure sal ALLE hekke gesluit wees.

Hek 1 – Hoofingang
Besoekers kan slegs deur gebruik te maak van die interkom, toegang tot die kantoor verkry. Geen leerders mag voor of na skool by hierdie hek uitgaan nie.
In die middae sal hekke 5 en 11 tot 14:00 oop wees. Daarna sal ouers gebruik maak van die elektroniese hekke.

Besoekende voertuie sal nie binne die terrein toegelaat word nie. Die op- en aflaai van leerders binne die terrein (soggens of in die namiddag) is ook ontoelaatbaar, behalwe in gevalle waar spesiale toestemming verleen is.

Gedurende sekere byeenkomste sal voertuie wel deur middel van vooraf kennisgewing / goedkeuring tot die terrein toegelaat word.

Gedurende sekere sportgeleenthede sal hekke 8 en 9 ook oopgesluit wees.
Hek 8 – vanuit Volkspelerylaan
Hek 9 – vanuit Klaradynlaan

Hekke 2, 3 en 4 verleen toegang tot die Preprimêre Skool.

Hierdie reëlings geld hoofsaaklik vir die beskerming en veiligheid van ons skool se leerders en ons / hulle eiendom. Dit bly noodsaaklik dat ouers, saam met die personeel, altyd die nodige veiligheidsmaatreëls ten opsigte van vreemdelinge by hulle kinders sal inskerp.