Klerebank

Die klerebank funksioneer as volg:

 1. Die klerebank is slegs tussen 12:30 en 13:30 oop vir ouers. Alternatiewelik kan ‘n afspraak gemaak word
  NB Leerders word slegs gedurende pouses gehelp.
 2. MERK asseblief die klere duidelik waar dit dadelik gesien kan word. Indien u nie die aanstryk of aanwerk merkers het nie, werk swart permanente-merkers (behalwe op truie) uitstekend. Tippex werk op truie en is langer leesbaar.
 3. Moet asseblief nie die instiksel inkleur of die grootte merk nie. Die naam en van, nie net voorletters nie, asseblief.
 4. Merk van kosblikke en koeldrankbottels is ook belangrik, omdat dit gewoonlik bly lê waar die leerders gespeel het. Kyk asseblief op gereelde tussenposes of die naam nog duidelik leesbaar is.
 5. MERK ALLES WAT NA DIE SKOOL TOE KOM. Kouse, skoene, middagsorgklere, koelkossakkies, ens.
 6. Die klere in die klerebank is daar vir omruil of koop. Omruiling word slegs gedoen indien die “ te klein” kledingstuk heel en nog netjies is. Alle klere in die stoor word deurgegaan sodat daar nie stukkende klere aan leerders verkoop word nie. Geen soom wat te lank of te kort is, sal verstel word nie.
 7. Indien ‘n leerder se klere skeur gedurende die dag sal daar nie uit die klerebank ‘n ander artikel gegee word nie. Al die klere in die stoor word aan ons deur ouers geskenk wat dit nie meer gaan gebruik nie. U koop dus die klere. Dit is nie gratis nie.
 8. Indien u ‘n kledingstuk wil aankoop, skryf asseblief ‘n kort nota in u kind se Huiswerkboek sodat as u ‘n rekening daarvoor ontvang, u bewus sal wees waarvoor dit is.
 9. Die klerebank is geensins ’n plek om klere, skoene, kouse of tekkies te leen, indien ‘n leerder wedstrydklere vergeet het of die verkeerde klere aanhet nie. Van hierdie klere kom gewoonlik nie terug nie of dit word tussen die verlore klere gelos. Dit geld ook vir fotodae wanneer leerders nie al die regte klere saamgebring het nie.
 10. Ons help ons behoeftige leerders met skooldrag, skoene, kouse, tekkies en sportdrag, dus versoek ons u om asseblief dit te oorweeg om klere wat nie meer in gebruik is nie aan die skool te skenk.

Baie belangrik:
Die verlore klere word slegs in die kas by die klerebank gestoor. Daar kan nie van personeellede van die skool verwag word om verlore klere te soek nie. Dit is u kind se verantwoordelikheid om self sy klere te kom soek.

klerebankorganiseerder

Me. Ansa Francis

TYE:
12:30 – 13:30 vir ouers.
Leerders word legs pouses gehelp.