Kultuur

Om ‘n kind in totaliteit as mens op te voed, kan daar nie net aandag aan akademie en sport gegee word nie, maar moet die kultuur ook gevestig word. Daarom bied ons die volgende kultuur aktiwiteite aan leerders en moedig hulle aan om daaraan deel te neem:

Die kwaliteit van aanbieding en deelname van leerders is duidelik sigbaar wanneer daar na ons prestasies gekyk word, asook die aantal Provinsiale Verteenwoordigers wat ons jaarliks oplewer. Leerders word ook aangemoedig om deel te neem aan kultuuraktiwiteite wat nie deur ons skool aangebied word nie.

Ander Aktiwiteite van ons skool wat op ‘n kontrak basis aangebied word, sluit onder andere in:

  • Moderne Danse en Ballet
  • Musiek
  • Monkeynastics
  • SuperKids