Nuus

Kommunikasie tussen skool en ouer is vir ons van kardinale belang. ‘n Opvoeder mag u van tyd tot tyd, oor watter rede ookal, in verband met u kind kontak. Ons nooi u egter uit om ook dieselfde te doen en met die betrokke opvoeder te kontak indien u dit nodig vind.

LET WEL! Ouers kan die betrokke personeel slegs in die middae vanaf 14:00 – 17:00 skakel.

KOEVERTSTELSEL EN SKEURSTROKIES
Weens die groot hoeveelheid kennisgewings en briewe aan ouers, kan die skool somtyds ‘n koevertstelsel gebruik. Skeurstrokies is egter die norm. U moet dit asseblief lees en die koevert / skeurstrokie teken as aanduiding dat u die inligting ontvang het en dit dan onverwyld terugstuur. Baie leerders kom in die moeilikheid omdat ouers nie flink hierop reageer en die koeverte / skeurstrokies terugstuur nie. U samewerking word hoog op prys gestel. Ons
doen dus ‘n vriendelike beroep op u as ouer om alle skeurstrokies te voltooi en terug te stuur skooltoe.

NUUSBRIEWE
Daar gaan weekliks ‘n Nuusbrief per e-pos via die D6 Communicator uit na die ouers waarin belangrike inligting deurgegee word. Dit sluit in reëlings, datums, gebeure, prestasies, en so meer. Maak gevolglik seker dat u dit onder oë kry wanneer dit u bereik. Leerders ontvang ook ‘n maandelikse Nuusbrief.

SMS-STELSEL
Die skool gebruik ook SMS’e om met ouers te kommunikeer. ‘n Wye verskeidenheid boodskappe word op hierdie manier aan ouers gestuur. Ons versoek dus dat u sal seker maak u inligting by die skool is korrek en op datum.

KENNISGEWINGBORDE
Hou gerus ons kennisgewingborde dop vir belangrike datums en gebeure by ons skool, asook vir ander tersaaklike inligting. Borde word op ‘n gereelde basis op datum gehou.

D6 KOMMUNIKEERDER
Hierdie innoverende en opwindende manier van kommunikasie met ouers hou alle partye onmiddellik op datum met die gebeure by die skool, moontlike veranderinge en belangrike kennisgewings. Ons moedig alle ouers aan om die D6 applikasie af te laai op hul selfone en / of rekenaars, aangesien ons dit ten volle as kommunikasiemedium gebruik.
Vir verdere inligting en stappe vir die aflaai daarvan, besoek gerus die volgende skakel:

SCHOOLS THAT ROCK

Schools that rock is ‘n aanlyn nuusblad waar nuus van Vrystaat-skole verkyn. Lees gerus meer van ons skool daar deur op die logo te kliek.