Rekenaarsentrum

Die sentrum beskik oor die nuutste sagteware, Office 2013, Encarta Ensiklopedie, Atlas en Engelse Verklarende Woordeboek. Leerders vanaf Gr. R tot 7 kan aan die Rekenaarklub behoort. Tans word daar twee tipes klasse aangebied, naamlik Wiskunde en Lees. Ouers kan ‘n keuse maak tussen die twee klasse of ‘n kombinasie daarvan, as volg:

Wiskunde- of Leesklasse:
In hierdie tydgleuf word gebruik gemaak van die Cami-Wiskunde-Program en die program Lesers is Leiers. Die klasse word vanaf Gr. 1 – 7 aangebied. Een 45 minuut sessie per week per leerder vir een van bogenoemde klasse.

Beide Wiskunde- en Leesklasse:
Indien ‘n leerder vir beide klasse inskryf is daar twee 45 minuut sessies per week per leerder.
Graad R-leerders kan ook aan die President Brand Primêre Skool se Rekenaarklub behoort. Hoewel die leerders vir ‘n halfuur elke twee weke gratis die rekenaarklas besoek, kry hulle ook die geleentheid om teen ‘n minimale fooi vir 45 minute per week die Rekenaarsentrum te besoek. Die Gr. R-leerders gebruik hoofsaaklik die Cami Perseptuele program asook die Cami Wiskunde program.

Mnr. Jandré Nieuwoudt