Sluitkassies

Die sluitkassies, waarin leerders hulle sportklere en / of toerusting kan toesluit, is beskikbaar aan die primêre skool se leerders.

Elke leerder moet sy / haar eie slot verskaf. ‘n Spaarsleutel moet by Me. Ansa Francis ingehandig word. As daar van ‘n nommerslot gebruik gemaak word, moet die nommer ook aan haar voorsien word. Aangesien daar net ‘n beperkte aantal sluitkassies is, sal die leerders wie eerste betaal, eerste gehelp word.


‘n Aanbeveling is dat leerders wat vir namiddagsorg agterbly hiervan gebruik sal maak. Dit help om die leerders se besittings veilig te hou en dat dit nie maklik verlore kan raak nie.

kostes

Die huurtarief beloop R150 per jaar of R50 per kwartaal per sluitkassie.
Betalings word by Me. Ansa Francis gedoen.