Sport

Ons glo in die opvoeding en ontwikkeling van ‘n kind se totale menswees en sluit dit dus die ontwikkeling van sy hele persoonlikheid, naamlik die hoof, die hart en die hand, in. Daarom moedig ons leerders aan tot deelname aan die volgende sportsoorte wat ons binne skoolverband aanbied:

Atletiek
Hokkie
Krieket
Landloop
Netbal
Rugby
Skaak
Tennis

Ons beskik oor hoogs gekwalifiseerde afrigters in elke sportsoort, waarvan sommige ook Provinsiale spanne afrig. Die kwaliteit van afrigting en deelname van leerders is duidelik sigbaar wanneer daar na ons prestasies gekyk word, asook die aantal Provinsiale Verteenwoordigers wat ons jaarliks oplewer. Leerders word ook aangemoedig om deel te neem aan sportsoorte wat nie deur ons skool aangebied word nie.