Vlammie Waardes

president brand primêr se missie

Ons eerste verantwoordelikheid teenoor ons leerders, ouers en gemeenskap is om:

 • Christelike norme en waardes te leef,
 • Voortdurend gehalte opvoeding te verseker,
 • Kohesie tussen ouers en skool te bewerkstellig,
 • Liefde en lojaliteit vir ons land te kweek en
 • ‘n Veilige en funksionele infrastruktuur te bied.

Om hierdie rede leer en leef ons leerders volgens die Vlammie waardes:

TROTS

 • Ek praat positief oor my skool en onderwysers.
 • Ek ondersteun my maats wanneer ons spansport doen.
 • Ek doen my werk só, dat ek en my ouers trots is daarop.
 • Ek werk saam om ons skool en terrein netjies te hou.
 • Ek is trots op my prestasies sonder om daaroor te spog.
 • Ek is trots om ‘n Vlammie te wees en dra ‘n positiewe beeld uit.

RESPEK

 • Ek kyk mnr. / juf. in die oë as ek praat.
 • Ek respekteer ander se idees en opinies.
 • Ek praat opbouend en mooi met mense.
 • Ek vra toestemming wanneer ek iemand se besittings wil leen / gebruik.
 • Ek gebruik die volgende aanspreekvorms: Juffrou en Meneer.

GEHOORSAAM

 • Ek voer instruksies / opdragte reg en dadelik uit (doen wat mnr. / juf. vra).
 • Ek kom skool- en klasreëls na.
 • Ek doen gereeld my eie huiswerk.
 • Ek is stiptelik na pouse terug by my klas.
 • Ek stel ‘n goeie voorbeeld vir my maats met my optrede.
 • Ek reageer dadelik wanneer ek deur ‘n volwassene aangespreek word.

OMGEE

 • Ek bemoedig / troos iemand wat sleg voel.
 • Ek help nuwe leerders om welkom en tuis te voel.
 • Ek vergewe as iemand ‘n fout gemaak het teenoor my.
 • Ek deel met ander wat minder bevoorreg is as ek.
 • Ek voel jammer vir iemand waarmee geraas word of ‘n oortreding kry.
 • Ek kweek liefde en omgee in my hart vir my maats.
 • Ek bewaar die vrede in ‘n woordewisseling en / of bakleiery.
 • Ek speel graag met maats wat alleen is.

VERANTWOORDELIK

 • Ek daag op en is betyds vir oefeninge en wedstryde.
 • Ek aanvaar verantwoordelikheid vir my foute en erken my foute.
 • Ek neem verantwoordelikheid vir die gevolge van my gedrag (maak reg).
 • Ek pas my besittings op.
 • Ek skryf my huiswerk af wanneer dit gegee word.
 • Ek bring alles wat ek nodig het skool toe om te werk.
 • Al my besittings is duidelik gemerk.

GOEIE MANIERE

 • Ek groet ander beleefd, ook besoekers aan ons skool.
 • Ek maak plek wanneer volwassenes wil verbykom.
 • Ek is bedagsaam op die stoepe en staan op om te groet.
 • Ek is hoflik (vriendelik) teenoor ander in dit wat ek sê en doen.
 • Ek stel my saak op ‘n kalm manier sonder om kwaad te word.
 • Ek wag dat ander voor my by die deur instap.

SELFBEHEERSING

 • Ek bly koelkop (kalm) as my vriende wil baklei.
 • Ek ignoreer ander leerders wanneer hulle my terg.
 • Ek beheer my tong en my humeur.
 • Ek maak wyse keuses sonder dat ander my beïnvloed.
 • Ek dink eers en kies my woorde goed voordat ek praat of iets doen.
 • Ek kies die regte tyd en plek om my gevoel uit te druk.

EERLIKHEID

 • Ek doen my eie werk in toetse en eksamens.
 • Ek vertel die waarheid sonder om iets by te las of uit te laat.
 • Ek gee verlore goed / geld terug aan die persoon waaraan dit behoort.
 • Ek erken my foute en leer daaruit (blameer nie ander nie).
 • Ek kry die regte inligting, eerder as om te beskuldig of te skinder.
 • As ek iets geleen het, besorg ek dit in ‘n goeie toestand terug.