Voortrekkers

Die Voortrekkers is ’n kultuurbeweging wat die moderne Afrikaner, in besonder sy jeug, bemagtig om as positiewe Burgers en konsekwente Christene suksesvol te wees in hulle roeping tot diens.

President Brand Kommando spog met ‘n groot ledetal van 177 Voortrekkers en ons is dankbaar dat ons ouers die belangrikheid van Voortrekkers as ‘n kulturele bousteen vir hul kinders besef.

jaarlikse hoogtepunte

  • Doornkloofkamp ( Gr. 4 tot 7 ) tweemaal per jaar.
  • Kommandokamp te Retiefkampterrein.
  • Waatlemoenfees aan die begin van die jaar.
  • Voorslag-toekenning vir Gr 7 leerders (Dit vind op provinsisale vlak plaas en is die hoogste toekenning wat ‘n Voortrekker op laerskoolvlak kan verwerf.)

voortrekkerorganiseerder

Me. Erica de Winnaar